El model educatiu del Batxillerat Internacional es basa en desenvolupar estratègies, habilitats i actituds que afavoreixen l’entorn d’aprenentatge. 

Aquest model  parteix que en l’educació de l’alumne no només és important el que s’aprèn, sinó també com s’aprèn. L’important no és l’absorció de dades o la interpretació dirigida de les dades, sinó el desenvolupament de capacitats mentals i formes de pensar que puguin aplicar-se a les situacions noves.

El model de Batxillerat Internacional millora la qualitat de l’ensenyament i de  l’aprenentatge contribuint a desenvolupar professorat i alumnat més compromès.

El Programa Diploma del Batxillerat Internacional està impartit per professorat que ajuda a l’alumnat a aprendre com desenvolupar les següents  habilitats:

 • De pensament
 • De comunicació
 • Socials
 • D’autogestió
 • De recerca

L’enfocament de l’ensenyament:

 • Es basa en la indagació
 • Es centra en la comprensió conceptual
 • Es desenvolupa en contextos locals i globals
 • Es centra en el treball en equip i la col·laboració eficaç
 • Es diferencia per satisfer les necessitats de tots els seus estudiants
 • Està guiat cap a una avaluació formativa i de millora