A continuació trobareu possibles  itineraris en diferents àmbits del coneixement i en funció dels tipus d’estudis de grau universitaris que es desitgin fer. 

ITINERARI BIOSANITARI

 • Teoria del Coneixement
 • CAS
 • Monografia
 • Estudi Tutelat
 • Tutoria
 • Literatura 
 • Llengua Anglesa
 • Matemàtiques
 • Història
 • Biologia
 • Química

Estudis universitaris: Biologia, Química, Farmàcia, Medicina, Biotecnologia, Ciències ambientals, Microbiologia, Bioinformàtica, Química, Bioquímica, Ciències de l’activitat física i l’esport, Psicologia, Nutrició, Veterinària i altres titulacions universitàries de la branca de Ciències de la salut….

ITINERARI CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

 • Teoria del Coneixement
 • CAS
 • Monografia
 • Estudi Tutelat
 • Tutoria
 • Literatura 
 • Llengua Anglesa
 • Matemàtiques
 • Història o Política Global o Gestió Empresarial
 • Física
 • Química

Estudis universitaris: Matemàtiques, Química, Enginyeries, Arquitectura, Geologia, Físiques, Medicina, Biotecnologia, Ciències de l’activitat física i l’esport, Bioinformàtica, Ciències ambientals i altres titulacions universitàries de la branca de les Ciències de la Salut….

ITINERARI SOCIAL I HUMANÍSTIC

 • Teoria del Coneixement
 • CAS
 • Monografia
 • Estudi Tutelat
 • Tutoria
 • Literatura 
 • Llengua Anglesa
 • Matemàtiques
 • Història /Política Global/Gestió Empresarial (a triar dues)
 • Biologia o Sistemes ambientals i societats

Estudis universitaris: Ciències Polítiques, Periodisme, Administració i direcció d’empreses, Economia, Educació Infantil, Educació Primària, Sociologia, Relacions Laborals, Publicitat i relacions publiques, altres titulacions universitàries de la branca de Ciències Socials i jurídiques, Llengua i literatures catalanes, Llengua i literatures angleses, Filologies, Filosofia, Història i altres titulacions universitàries de la branca d’Humanitats…. 

ITINERARI ARTS I HUMANITATS

 • Teoria del Coneixement
 • CAS
 • Monografia
 • Estudi Tutelat
 • Tutoria
 • Literatura 
 • Llengua Anglesa
 • Matemàtiques
 • Història
 • Biologia/Sistemes ambientals i societats
 • Cinema

Estudis universitaris: Arts escèniques, Cinematografia ESCAC, Comunicació cultural, Comunicació i periodisme audiovisual, Disseny animació i art digital, Llengua i literatures catalanes, Llengua i literatures angleses, Filologies, i altres titulacions universitàries de la branca d’Humanitats…. 

Més informació dels itineraris en el següent vincle: INTINERARIS