El Programa Diploma del Batxillerat Internacional està impartit per professorat que ajuda a l’alumnat a aprendre com desenvolupar actituds i habilitats necessàries per a l’èxit personal.

L’enfocament de l’ensenyament:

  • Es basa en la indagació
  • Es centra en la comprensió conceptual
  • Es desenvolupa en contextos locals i globals
  • Es centra en el treball en equip i la col·laboració eficaç
  • Es diferencia per satisfer les necessitats de tots els seus estudiants
  • Està guiat cap a una avaluació formativa i de millora

En conseqüència, l’ensenyament i l’aprenentatge del Programa Diploma incorpora el desenvolupament d’habilitats de pensament, comunicació, socials, d’autogestió i de recerca