L’ús d’aquest lloc Web està condicionat a la lectura prèvia i acceptació per part dels usuaris dels termes i condicions que es detallen a continuació. La propietat d’aquest lloc es reserva el dret a modificar aquest document quan ho consideri oportú i sense previ avís als usuaris.

PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB

Aquest lloc Web és propietat i està mantingut per La Fundació Privada Voramar, titular de l’Escola Voramar. L’Escola Voramar, és una entitat educativa amb domicili al C/ Ramon Turró, 130-138 – 08005 de Barcelona.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

-Aquesta plana Web ha estat dissenyada amb la finalitat de donar a conèixer l’Escola Voramar i tots els seus continguts es faciliten a efectes exclusivament informatius; en cap cas poden servir de base per a recursos o reclamacions, ni esdevenir font de drets.

-La informació que conté aquesta plana Web pot no ser exhaustiva, exacta o actualitzada,  per aquesta raó l’Escola Voramar no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins els límits establerts per la llei.

-L’Escola Voramar no garanteix que el Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al Web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

-L’Escola Voramar no pot garantir la legitimitat de l’ús que en facin els usuaris amb les informacions que en conté.

-Cap usuari podrà fer, en cap cas, sense que s’autoritzi expressament, ús del contingut d’aquest Web i, en tot cas, s’obliga a fer ús dels continguts de forma diligent, correcta i lícita i en compliment del que estableix la llei.

-Els usuaris respondran de possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que l’Escola Voramar pugui tenir, directa o indirectament, com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o de la llei en relació a l’ús d’aquesta plana Web.

-L’usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, enllaços(links),  etc..  amb la finalitat exclusiva d’informar a  l’usuari d’altres fonts d’informació a Internet. L’Escola Voramar no es fa  responsable del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés per part dels usuaris als mateixos.

-L’Escola Voramar no es responsabilitza sobre la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web de l’Escola Voramar.

-En cap cas, les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del Web.

-Les dades personals introduïdes en un formulari s’enviaran a les bases de dades de l’Escola Voramar i es tractaran de forma confidencial i automatitzada amb la finalitat de poder prestar els seus serveis i desenvolupar els seus objectius, d’acord al que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, reguladora del tractament automatitzat de dades de caràcter personal, així com qualsevol altra disposició legal vigent en la matèria.

-Els usuaris donen el seu consentiment per a que les dades es tractin de forma automatitzada amb la finalitat indicada.

-En qualsevol moment, els usuaris poden dirigir-se a l’Escola Voramar per exercitar el seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades, comunicant-ho per escrit al C/ Ramon Turró 130-138 – 08005 de Barcelona.

-Aquesta plana Web i el seu contingut ha estat elaborada de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.