Els estudis del batxillerat internacional són impartits en anglès?

No. Les llengües vehicular són el català i el castellà tot i que s’utilitzaran molts recursos i materials en altres llengües, especialment en anglès. Les proves externes es poden realitzar en castellà, anglès o francès.

Puc entrar al segon any si he cursat primer de batxillerat LOMCE?

No, el Programa del Diploma de Batxillerat Internacional s’ha de cursar durant dos anys sencers per tal de garantir el nombre d’hores lectives de les diferents matèries.

L’alumnat que ha finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria a l’Escola Voramar té preferència?

No, el procés d’admissió d’alumnes és el mateix per a tothom.

Hi ha un límit de zona geogràfica per poder accedir a aquests estudis?

No, no hi ha cap limitació geogràfica ni zona preferent.

És veritat que el programa implica una càrrega de treball important?

El programa representa un repte intel·lectual diferent a tot el que s’ha fet fins el moment. Sí que és veritat que el programa és més exigent que l’etapa de la Secundària Obligatòria. El Batxillerat Internacional dóna l’oportunitat de rebre una formació diferent i d’elevat nivell.

No obstant, el repte no sempre es basa en la quantitat de treballs i tasques, sinó en la qualitat dels mateixos pel que fa a contingut i metodologia. La metodologia de programa, basada en l’aprenentatge globalitzador i el treball per projectes, fa que l’alumne visqui una experiència que el fa créixer a nivell personal. En aquest sentit, els alumnes assumeixen una major responsabilitat del seu propi aprenentatge, a la vegada que assoleixen habilitats valuoses quant a l’administració del temps i l’organització que els permet compaginar els estudis amb altres activitats extraescolars.

Com s’avalua?

L’avaluació es fa seguint rigorosament les pautes de la International Baccalaureate per tal de garantir l’homogeneïtat del programa a nivell global.

Durant els dos cursos acadèmics els estudiants realitzen proves, treballs i activitats relacionades amb cada una de les matèries i assignatures. Aquestes proves internes tenen un pes d’entre el 20% i el 80% de la nota final.

Durant el mes de maig del segon curs, l’alumnat ha de realitzar els exàmens finals que són corregits per examinadors extern de l’IBO. Aquests exàmens representen entre un 75% i un 80% de la nota final del BI.

La puntuació no es en base 10 punts i el Diploma s’obté a partir de 24 punts i s’hagi desenvolupat adequadament tot el programa, sent la puntuació màxima de 45.

Els alumnes han de presentar-se a les proves PAAU?

En el cas de l’admissió a les universitats públiques catalanes, si has obtingut el títol de Batxillerat Internacional, tens convalides les proves generals de les PAAU i només s’han de fer, si és el cas, les proves de la part específica de les PAAU. De totes maneres, l’escola acompanyarà l’alumne en tot el procés de preinscripció a la universitat.

Quines universitats reconeixen el Batxillerat Internacional?

L’International Baccalaureate treballa de forma constant pel reconeixement del programa per part de les universitats de tot el món i els seus alumnes rebin ofertes competitives per fer els seus estudis superiors. Per tenir més informació sobre les Universitats que reconeixen el PD es pot accedir a l’enllaç següent enllaç: https://ibo.org/es/university-admission/

Tens algun dubte?