Per a fer el programa BI, l’escola valorarà el perfil global de l’alumne valorant diferents aspectes tals com, els seus interessos i motivacions,  els hàbits de treball i d’estudi, la seva actitud a l’hora de fer les coses i el seu  compromís en fer el programa.

Per fer el Batxillerat Internacional a l’Escola Voramar cal seguir els següents passos:

  • Sessions informatives del programa  i visita a les instal·lacions. 22/03/19 a les 18 hores i 23/03/10 a les 11 hores. Confirmar assistència al 93 225 13 24 / info@voramon.cat / formulari Web
  • Manifestació d’interès. 25/03/19 al 7/04/19
  • Realització d’entrevistes a nivell individual amb el futur alumne, conjuntament amb el seu pare, mare o tutor/a per tal de valorar la idoneïtat, el coneixement sobre el programa i el compromís. Del 8/04/19 al 14/04/19
  • Presentació de la sol·licitud de preinscripció juntament amb el certificat de qualificacions de la Secundària Obligatòria i la carta de compromís amb el programa que han de signar l’alumne i la família. Del 23/04/19 al 28/04/19
  • Anàlisi dels expedients i documentació a nivell intern i selecció dels candidats. Del 29/04/19 al 5/05/19
  • Publicació de la llista dels candidats seleccionats. El 6/05/19
  • Matriculació. Del 7/05/19 al 10/05/19