Per a fer el programa BI, l’escola valorarà el perfil global de l’alumne valorant diferents aspectes tals com, els seus interessos i motivacions,  els hàbits de treball i d’estudi, la seva actitud a l’hora de fer les coses i el seu  compromís en fer el programa.

Per fer el Batxillerat Internacional a l’Escola Voramar cal seguir els següents passos:

  • Manifestació d’interès. Si esteu interessats en fer el BI, complimenteu el següent FORMULARI i ens posarem en contacte amb vosaltres per concretar una entrevista.
  • Una vegada manifestat l’interès per fer el Batxillerat Internacional, us convocarem per fer una entrevista. Aquesta serà a nivell individual amb el futur alumne i conjuntament amb el seu pare, mare o tutor/a per tal de valorar la idoneïtat, el coneixement sobre el programa i el compromís.
  • Us agrairíem que a l’entrevista de selecció porteu l’expedient de notes de l’ESO (les finals de cada curs) i les darreres que tingueu de l’actual curs escolar, així com també una carta de presentació / motivació vers el Batxillerat Internacional escrita per l’alumne en anglès.
  • Després de fer l’entrevista i una vegada analitzats els expedients i documentació aportada us confirmarem, si s’escau, l’acceptació per fer el programa i podreu presentar sol·licitud de preinscripció juntament amb el certificat de qualificacions de la Secundària Obligatòria i la carta de compromís amb el programa que han de signar l’alumne/a i la família per tal de formalitzar la matriculació.